A | A | A

Nordområdene

Norsk nordområdestrategi

Nordområdene er et av Norges viktigste strategiske satsingsområder. Den overordnede målsettingen er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene gjennom økt internasjonalt samarbeid om ressursutnyttelse, miljøforvaltning og forskning. Les mer >

Ressurser og miljø i nord

Målsetningen med nordområdestrategien på områdene ressurser og miljø er å sikre en god myndighetsutøvelse og trygge en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av de rike fiske- og petroleumsressursene i nordområdene. Dette skal skje gjennom beskyttelse av miljøet, og ved å sørge for bosetting og økonomisk utvikling i nordområdene, i samarbeid med Russland og andre partnere. God forvaltning bygger... Les mer >

Foto: Andrea Taurisano /Norsk Polarinstitutt

Internasjonalt samarbeid i nord

Nordområdene får stadig økende internasjonal oppmerksomhet. Dette skyldes særlig utviklingen på felter som energi og miljø. Ressurspotensialet i nord og de globale klimaendringene, som i første omgang slår ut sterkest i Arktis, gjør nordområdene interessante for mange. Utfordringene i nordområdene krever i mange tilfeller omfattende samarbeid med andre land og internasjonale løsninger. Les mer >