A | A | A

Folk og samfunn

Stortinget, the Norwegian Parliament Foto: Petter Foss /MFA Norway

Politisk system

  • Stortinget
  • Monarkiet
  • Styresett
Se alle >
Equal Opportunities Foto: Guri Dahl /tinagent.com

Like muligheter

  • Mot handel med kvinner og barn
  • Barn og unge
  • Likestilling mellom kjønnene
Sami women, Finnmark Foto: Johan Wildhagen / Innovation Norway

Nordmenn