A | A | A

Like muligheter

Likestilling mellom kjønnene

Norge er ifølge UNDPs Human Development Index 2003 det land i verden med mest økonomisk og politisk likestilling mellom kjønnene, nest etter Island. Blant annet har Norge et stort antall kvinnelige...

  • Mannens kjønnsrolle
  • Utdanning og arbeidsliv
  • Kvinner i politikken

Mot handel med kvinner og barn

Handel med kvinner og barn er en moderne form for slaveri. Hvert år flyttes tusenvis av kvinner og barn fra ett land til et annet, ofte fra Øst- til Vest-Europa, som et ledd i handelen med mennesker. Hovedhensikten med handelen er seksuell utnyttelse, men kan også være å skaffe illegal arbeidskraft. Handel med kvinner og barn representerer en grov form for seksualisert vold som strider mot prin... Les mer >