A | A | A

For nordmenn

Ambassaden tar i mot søknader om norsk statsborgerskap.  Søknad kan også sendes direkte til Utlendingsdirektoratet eller til politiet dersom man allerede oppholder seg i Norge.  Barn av norske statsborgere og nordiske borgere som har bodd i Norge mer enn to år, kan søke om norsk statsborgerskap.  Norsk statsborgerskap anerkjenner imidlertid ikke dobbelt statsborgerskap, sl Les mer

  • Vulkanutbruddet i Holuhraun nord for Vatnajökull
  • Pandemisk influensa
  • Nordisk krise- og beredskapsplan
  • Beredskapsinformasjon
  • Kontaktinformasjon i en krisesituasjon

Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste, Hallo Norden , kan hjelpe deg med å flytte til Island. Hos Hallo Norden kan du få veiledning om alt fra sykepenger, pensjon, skatt, arbeidsledighetstrygd og stipend til studie- og arbeidsmuligheter. På Hallo Nordens nettsider, http://www.hallonorden.org , er det informasjon tilpasset deg som skal flytte, studere eller jobbe i et annet nordisk land, f Les mer