A | A | A

Hallo Norden

Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste, Hallo Norden, kan hjelpe deg med å flytte til Island. Hos Hallo Norden kan du få veiledning om alt fra sykepenger, pensjon, skatt, arbeidsledighetstrygd og stipend til studie- og arbeidsmuligheter.

På Hallo Nordens nettsider, http://www.hallonorden.org, er det informasjon tilpasset deg som skal flytte, studere eller jobbe i et annet nordisk land, f. eks. Island. Her finner du også de nordiske avtalene om privatpersoners rettigheter og flere nyttige opplysninger.

Hvis du ikke har tilgang til Internett, men ønsker å komme i kontakt med en Hallo Norden-medarbeider, kan du nå dem på følgende telefonnummer:

Norge:  Tlf:

Island: Tlf: