A | A | A

Vulkanutbruddet i Holuhraun nord for Vatnajökull

I forbindelse vulkanutbruddet nord for Vatnajökull, oppfordres turister og andre til å følge nøye med på de meldinger som kommer via media og aktuelle hjemmesider, og ikke bevege seg inn i de områder som er stengt.

Les mer

I henhold til Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa vil det ikke bli aktuelt å formidle legemidler eller vaksine til nordmenn bosatt i utlandet. Det vil heller ikke bli iverksatt evakuering av nordmenn i utlandet ved en pandemi. Ambassaden henviser til islandske myndigheter for råd og anvisninger. Når det gjelder svineinfluensa har norske statsborgere på Island samme rettigheter som

Les mer

Beredskapsinformasjon

Her følger en generell risikovurdering samt informasjon om den bistand som islandske beredskapsmyndigheter og Ambassaden kan yte norske borgere som blir berørt av en krisesituasjon på Island.

Les mer

Nordisk krise- og beredskapsplan

1.      Planens formål Formålet med denne plan er at belyse, hvordan ambassaderne i lyset af forskellige scenarier kan optimere ambassadernes indsats ved forskellige kriser.   2.     Baggrund Island ligger forholdsvis isoleret midt i Nordatlanten. Landet er med sine godt 100.000 km 2  og vel 320.000 indbyggere et af Europas tyndest befolkede l

Les mer

Kontaktinformasjon i en krisesituasjon

Kontaktinformasjon til Ambassaden, konsulatene, Utenriksdepartementet og islandske beredskapsmyndigheter.

Les mer