A | A | A

Torgeirsstaðirs historie starter egentlig i 1948 da den norske ambassadør på Island, Torgeir Andersen-Rysst, foreslo en ordning med utveksling av islandske og norske skogplantere. I 1949 bestemte Reykjavík bystyre at Heiðmörk skulle være et fredet friluftsområde og inngikk en avtale med Skógræktarfélag Reykjavíkur om skogplanting. Dette året kom også de første norske skogplanterne fra Troms til...

Les mer

Nordmannslaget er foreninga for nordmenn på Island. Laget er blant annet kjent for å arrangere julebord, juletrefest i romjula, 17. mai-feiring og St. Hans-feiring. Laget er også eier av ei hytte på Torgeirsstad i Heiðmörk, et friluftsområde ikke langt fra Reykjavík. Hytta kan leies av lagets medlemmer. Nordmannslaget 1933 - 2009, se:  Glimt fra Nordmannslagets historie.doc . Hvis du er.

Les mer

Ifølge § 10 i Nordmannslagets statutter (uendret fra stiftelsesåret 1933) skal laget hver 17. mai samle alle norske på Island til en folkefest. Den første 17. maifesten i laget ble arrangert i Odd Fellow-huset 17. mai 1934 med 113 deltakere, tale for kongen, dame r ne og den norske sjømannsstand. Siden har det nesten hvert eneste år vært holdt fest om kvelden på denne høytidsdagen. 2003 var...

Les mer

I dag er mellom 30 og 40 islandske og norske kommuner registrert som samarbeidende kommuner i den nordiske vennskapskjeden. Det nordiske samarbeidet på dette området går helt tilbake til 1939 da de første vennskapforbindelsene mellom nordiske kommuner ble opprettet med foreningene Norden som drivkraft. Island kom med etter andre verdenskrig. På hjemmesidene til Foreningen Norden Island (Norræna...

Les mer