A | A | A

Norsk statsborgerskap

Ambassaden tar i mot søknader om norsk statsborgerskap.  Søknad kan også sendes direkte til Utlendingsdirektoratet eller til politiet dersom man allerede oppholder seg i Norge.  Barn av norske statsborgere og nordiske borgere som har bodd i Norge mer enn to år, kan søke om norsk statsborgerskap.  Norsk statsborgerskap anerkjenner imidlertid ikke dobbelt statsborgerskap, slik at dersom en søker norsk statsborgerskap må man si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap.

Barn som ved fødsel har dobbelt statsborgerskap kan beholde begge hele livet.  Imidlertid, dersom man er født i utlandet og aldri har bodd i Norge eller i Norden, må man søke om bibehold av det norske statsborgerskapen innen fylte 22 år.  Dersom man ikke gjør dette mister man automatisk det norske statsborgerskapet. 

Ved søknad om statsborgerskap må følgende dokumentasjon medfølge:

  • Fødselsattest - afrit af fæðingarvottorði umsækjanda.
  • Kopi av søkers norske pass (dersom søker har fått et utstedt tidligere). 
  • Kopi av fødselsattesten til den (eller begge) av foreldrene som søker får norsk statsborgerskap fra.
  • Kopi av vigselsattest dersom far er norsk.
  • Dokumentasjon som viser at søker har vært bosatt i Norge. 
  • Annen dokumentasjon som viser søkers nære forhold til Norge.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger. Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no .


Kilde: noregur.is   |