A | A | A

Pandemisk influensa

23.10.2009 //

I henhold til Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa vil det ikke bli aktuelt å formidle legemidler eller vaksine til nordmenn bosatt i utlandet. Det vil heller ikke bli iverksatt evakuering av nordmenn i utlandet ved en pandemi. Ambassaden henviser til islandske myndigheter for råd og anvisninger. Når det gjelder svineinfluensa har norske statsborgere på Island samme rettigheter som islandske statsborgere. Islandske helsemyndigheter har påbegynt vaksinering av utsatte grupper. For informasjon om dette og vaksinasjonsplaner for andre deler av befolkningen, anbefales det islandske helsedirektoratets hjemmesider som har informasjon på engelsk: http://www.influensa.is/Pages/1437. Forøvrig vises det til informasjon fra norske helsemyndigheter som oppdateres kontinuerlig: http://www.pandemi.no.