A | A | A

Praktiske opplysninger

Informasjon til nordmenn //

  Til tross for økonomisk krise går det fremdeles greit å betale med kreditt- og betalingskort på Island. Når det gjelder spørsmål om vekslingskurs, bør reisende ta kontakt med lokal bank i Norge. Islendingene bruker kreditt- eller betalingskort stort sett overalt, og gjerne for summer ned i 10-15 norske kroner. Man bruker ikke PIN-kode, men signerer på slippen. Man kan ikke ta ut eks...

Les mer >

Naturkatastrofer

Informasjon til nordmenn //

Island befinner seg der den amerikanske og den eurasiske kontinentalplaten beveger seg fra hverandre. Ettersom platene her glir fra hverandre og ikke mot hverandre, er det svært sjelden at det bygges opp større spenninger før de glipper fra hverandre og spenningen løses ut. I stedet har man mindre jordskjelv hver dag, som stort sett bare registreres av fintfølende måleinstrumenter. Vulkanutbrud...

Les mer >

Lokale skikker, språk, lover og regler

Informasjon til nordmenn //

Samfunnet, skikkene og lovgivningen på Island er ikke veldig forskjellige fra i Norge. Tips forventes ikke på Island, og er mindre utbredt enn i de fleste andre land. Det er imidlertid ikke uvanlig å runde av oppover på restaurant og i taxi. Stort sett behersker islendingene meget godt engelsk, særlig de yngre og de ansatte i servicenæringene. Alle islendinger har hatt dansk på skolen, men særl...

Les mer >

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Informasjon til nordmenn //

Island er en del av Schengen-området, og det er derfor ikke formelt påkrevet å ha med seg pass når en reiser fra Norge. Et identitetsbevis kan man imidlertid få behov for, f.eks. ved innsjekking på fly eller hotell eller ved billeie, og da er pass det greieste og mest anvendelige. Tollkvotene på tobakksvarer, øl, vin og brennevin er omtrent som til Norge, men det er ikke tillatt å innføre noen ...

Les mer >

Sikkerhet

Informasjon til nordmenn //

Island er et trygt land med god standard på helse og mathygiene, generelt lite kriminalitet og med lav risiko for terroranslag. Generelt er sikkerheten på samme nivå som i Norge. Jordskjelv og vulkanutbrudd forekommer hyppigere enn de fleste andre steder, men de er stort sett av begrenset omfang og utgjør statistisk sett en forsvinnende liten risiko for liv og helse. Pass kreves ikke for reiser...

Les mer >

Reiseforsikring

Informasjon til nordmenn //

Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet

Les mer >