A | A | A

Nordmenn

Religion

Den protestantiske luthersk-evangeliske tro er Norges offisielle statsreligion. Selv om stat og kirke ikke er atskilt, har alle innbyggere full religionsfrihet etter en grunnlovsendring i 1964. Ått...

  • Den norske kirke
  • Andre livssynssamfunn
Oslo Central Station Foto: Petter Foss /MFA Norway

Befolkning

Norges befolkning passerte 4,8 millioner i 2008. Dette er en økning på over 1,5 millioner siden 1950. I dag er netto innvandringen viktigere for befolkningsveksten enn fødselsoverskuddet.

  • Migrasjon
  • Samefolket

Norges offisielle språk er norsk, et nordgermansk språk som er nært beslektet med dansk og svensk. Vanligvis kan nordmenn, dansker og svensker lett forstå hverandre. Les mer >

Besseggen Foto: Marta B. Haga /MFA Norway

Norsk tilbedelse av naturen er en vesentlig bestanddel i landets nasjonalidentitet. Over halvparten av befolkningen har tilgang til en hytte, skolene arrangerer årlig obligatoriske skidager, og de ...

  • Vinteridrett
  • Allemannsretten