A | A | A

Språk

Norges offisielle språk er norsk, et nordgermansk språk som er nært beslektet med dansk og svensk. Vanligvis kan nordmenn, dansker og svensker lett forstå hverandre.

Geografien og bosettingsmønsteret har skapt et utall av lokale og regionale dialekter som fortsatt står sterkt i dagens samfunn. Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk, bokmål og nynorsk.  Bokmål er utviklet av dansk skriftspråk på et østlandsk talemålsgrunnlag, mens nynorsk ble grunnlagt av Ivar Aasen på 1850-tallet og baserer seg på en sammenligning av norske dialekter.

Bokmål og nynorsk er formelt likestilte, selv om bokmålet er størst, ikke minst i Oslo og større byer. Nynorsk brukes av cirka 10-15 % av befolkningen, mest på Vestlandet, og i offisiell språkbruk og i litteratur, teater, kringkasting og kirke.

Om lag 20 000 mennesker i Norge har i dag samisk som morsmål. Samisk er et finsk-ugrisk språk som kan ha vært snakket i landet like lenge som norsk. Nordsamisk er lovfestet som likestilt offisielt språk med norsk i de nordnorske kommunene Kárášjohka-Karasjok, Guovdageaidnu-Kautokeino, Unjárga-Nesseby, Porsanger og Deatnu-Tana og Gáivuotna-Kåfjord.

Som følge av tilstrømmingen av innvandrere og flyktninger er nå om lag 110 ulike morsmål representert i norsk grunnskole. Engelsk er i dag landets viktigste kontaktspråk internasjonalt, fulgt av tysk og fransk. Man regner med at ca. 4 000 hørselshemmede bruker norsk tegnspråk. Det er et uavhengig språk som finnes i to hovedvarianter med basis i de to eldste døveskolene i Oslo og Trondheim.


Kilde: Redigert fra Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon/Geir Thorsnæs   |   Del på nettet   |   print