A | A | A

Fred og sikkerhet

From the Oslo Process Foto: N/A

Fred og forsoning

Norge har siden begynnelsen av 1990-tallet økt sitt engasjement i arbeidet for fred og forsoning. Denne politikken er en integrert del av en langsiktig og helhetlig norsk utenrikspolitikk Les mer >

Humanitær nedrustning

  • Landminer
  • Humanitært engasjement
  • Det norske initiativet
Martti Ahtisaari, Nobel Peace Prize laureate 2008 Foto: Petter Foss /MFA Norway

Nobels fredspris

Hver høst utdeles den prestisjetunge Nobels fredspris av Den Norske Nobelkomite. Prisvinnerens navn blir kunngjort i oktober og prisutdelingen finner sted 10. desember hvert år. Alfred Nobel valgte Norge Den svenske industrimagnaten Alfred Nobel (1833-1896), oppfinneren av dynamitten, er mannen bak Nobels fredspris. Ved hans død fantes det et hundretalls Nobel-fabrikker  i  20 land, o... Les mer >

NATO

Norge har vært medlem av NATO siden alliansen ble etablert i Washington i 1949. NATO skal garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet, samt fremme deres demokratiske verdier og fremveksten av europeiske demokratiske institusjoner. I april 2004 ble NATO utvidet med syv land – Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia – og fikk dermed totalt 26 medlemmer. Dette... Les mer >

Norge og FN

Norge har vært medlem av FN siden organisasjonen ble grunnlagt i 1945, og den første generalsekretæren var nordmannen Trygve Lie. Siden starten har FN vært en hjørnestein for norsk deltakelse i det internasjonale samfunn. Norge prioriterer å arbeide for et sterkt og handlekraftig FN som hovedgrunnlag for en internasjonal rettsorden og et verdensomspennende sikkerhetssystem, et arbeid som har få... Les mer >