A | A | A

Arkitektur og design

Stavkirker

Mellom 1100 og 1300 ble det oppført cirka tusen stavkirker i Norge. I dag er det mindre enn 30 igjen. Det finnes arkeologiske bevis for at det ble bygget stavkirker i hele Nord-Europa, men det er bare i Sør-Norge de er bevart helt inn i vår tid. På 1800-tallet ble stavkirkene brakt fram i den offentlige bevissthet av romantikkens malere som Johannes Flintoe og I. C. Dahl. Deretter bidro arkitek... Les mer >

Sverre Fehn

Sverre Fehn (f. 1924) tilhører de tidlige kullene som ble utdannet til arkitekt rett etter andre verdenskrig. Fehn ble denne generasjonens ledende skikkelse og er den mest internasjonalt anerkjente arkitekten Norge har fostret. Fehn mottok tidlig viktige impulser fra sin lærer Arne Korsmo. En reise til Marokko i 1952-53 gav et møte med en basal arkitektur som ble grunnleggende for Fehn. I 1953-... Les mer >

Norsk arkitektur på 1990-tallet

På 1990-tallet vendte arkitektene tilbake til modernismens kilder. Inspirert av 1930-tallets funksjonalisme fikk villaer og større offentlige bygninger hvite, glatte fasader og klare geometriske volumer. Det mest anerkjente eksemplet er den prisbelønnede bygningen for Justervesenet (1997, Kristin Jarmund) i Skedsmo. Samtidsarkitekturen kombinerer ofte mange ulike stilistiske impulser på en måte... Les mer >

Samtidsarkitektur

Rett etter andre verdenskrig trådte det fram en rekke markante norske arkitekter som har preget norsk arkitektur fram til i dag. De fleste av disse er nå gått bort eller har nådd pensjonsalderen, og det er derfor gledelig at Norge i dag har mange talentfulle unge arkitekter som blir viet stor oppmerksomhet både her hjemme og internasjonalt. Blant disse yngre arkitektene er det grunn til å trekk... Les mer >

Et riss av norsk arkitekturs utvikling

Det at Norge ble styrt fra Danmark i flere hundre år, begrenset utviklingen av en norsk overklasse. Norge har likevel en særegen arkitekturhistorie som gjenspeiler den historiske utviklingen i et tynt befolket land her i Europas nordlige ytterkant. For vel tusen år siden ble Norge samlet til ett rike, og kort tid etter ble landet kristnet. Norge ble dermed del av den europeiske felleskulturen, ... Les mer >

Norsk arkitektur på 1980-tallet

Postmodernismen på 1980-tallet ble aldri noen bred arkitekturretning som for eksempel funksjonalismen ble på 1930-tallet. Mange arkitekter så på postmodernismen som et forræderi mot modernismens budskap, og i Norge resulterte denne retningen i forholdsvis få betydelige arkitektoniske verk. Ett viktig eksempel er imidlertid innredningen av Universitetsforlaget (1980, Jan Digerud og Jon Lundberg)... Les mer >

Biblioteket i Alexandria

Det gamle biblioteket i Alexandria var oldtidens største boksamling. Da det ble brant ned på 400-tallet e.Kr., gikk en av antikkens største kunnskapsskatter tapt for alltid. I 1989 utlyste den egyptiske staten en arkitektkonkurranse om et nytt, stort  bibliotek i Alexandria. Hele 650 arkitekt-team sendte inn løsninger. Overraskelsen var stor da Snøhetta – et lite, norsk arkitektfirma som a... Les mer >