A | A | A

Norge etter 1814

Oscar Wergeland: Riksforsamlingen på Eidsvold

1814

Under slaget ved Leipzig i oktober 1813 led Napoleon sitt store nederlag. En av hans motstandere der, kongeriket Sverige, hadde tidligere mistet Finland til tsardømmet i øst, og ønsket seg nå Norge for å sikre at grensen i vest ikke lenger skulle representere noen trusel. Av sine allierte hadde Sverige derfor fått løfte om Norge etter kampene. De alliertes seier ved Leipzig ble fulgt av diploma... Les mer >

Unionen med Sverige

De første årene etter 1814 ble en stadig kamp om den nyorganiserte statens eksistens. Norge ble rammet av sin hittil verste økonomiske depresjon. Fellesmarkedet med Danmark var oppløst, og det britiske marked var blitt stengt for norsk tømmer. Gruver og sagbruk ble stående uten kunder i utlandet. Mange av storborgerne på Østlandet gikk konkurs. Krisen ble dyptgående og langvarig. I disse økonom... Les mer >

Norge etter 1905

Spørsmålet om Norges fremtidige statsform utløste kraftige motsetninger. En folkeavstemning ga stort flertall for kongedømme i stedet for republikk. 18. november 1905 valgte så Stortinget den danske prins Carl til norsk konge. Han tok navnet Haakon VII og gjorde sitt inntog i hovedstaden 25. november sammen med dronning Maud og den lille kronprins Olav, senere kong Olav V. Landets nåværende mon... Les mer >

Norge under 2. verdenskrig

Norges nøytralitetserklæring fikk liten betydning. 9. april 1940 angrep tyske styrker landet, som etter to måneders kamp var nedkjempet, tross en viss militær assistanse fra Storbritannia og Frankrike. Kongehuset, den norske regjering, samt deler av forsvarsledelsen og den sivile administrasjon fulgte med de retirerende allierte styrker til Storbritannia. I krigsårene utførte den norske eksilre... Les mer >

Norge etter 2. verdenskrig

Ved frigjøringen var det politisk enighet om at gjenoppbygging etter krigens ødeleggelser hadde førsteprioritet. Ved stortingsvalget høsten 1945 fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Det dannet regjering med Einar Gerhardsen som statsminister. Fram til valget i 1961 beholdt partiet flertallsposisjonen. I 1963 led A-regjeringen voteringsnederlag på grunn av omstendighetene rundt en arbeidsulykke p... Les mer >