A | A | A

Oppdagelsesreisende

Helt siden vikingtiden har Norge fostret store oppdagere. Leiv Eiriksson skrev seg i år 1000 inn i historiebøkene da han oppdaget Amerika. Siden den gang har nordmenns medfødte utferdstrang brakt dem til klodens fjerneste utposter.

Roald Amundsen

Det er litt av et historisk sammentreff at Norges to største oppdagelsesreisende og polarforskere, Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, var samtidige. Amundsen ble født i 1872, elleve år etter Nansen, like ved industribyen Sarpsborg i den sørøstre delen av Norge. Da foreldrene hans døde, ga han opp planene om en medisinsk utdannelse, og bestemte seg for å satse på polarforskning. Han gikk tidlig ... Les mer >

Fridtjof Nansen

Etter Leiv Eirikssons oppdagelse av den nye verden, var det andre nasjoner som overtok hegemoniet når det gjaldt oppdagelsesreiser. Det skulle gå mange århundrer før nok en nordmann figurerte i fremste rekke blant dem som flyttet sivilisasjonens grensepæler. Da Fridtjof Nansen ble født i 1861, var det ingen nye kontinenter å oppdage. Omrisset av verden slik vi kjenner den, var trukket opp. Oppg... Les mer >

Thor Heyerdahl

Is og sne er naturlige elementer for nordmenn, som er vant til lange og strenge vintre. Nansen og Amundsen opererte under omstendigheter som ikke var så ulike dem man opplevde hjemme, selv om de selvfølgelig var langt mer ekstreme. Våre tiders mest kjente norske oppdagelsesreisende er imidlertid Thor Heyerdahl, som har drevet sin virksomhet på totalt forskjellige breddegrader. Strengt tatt går ... Les mer >

De første oppdagelsesreisende

Norges kyst er lang og forreven, med fjorder som skjærer dypt inn i landet. Dette medfører at en stor del av befolkningen bor og lever ved havet. Like fra tidenes morgen har jordbruk bare gitt nordmenn et magert utkomme. Ikke til å undres over at folk av og til rettet ryggen fra slitet på de karrige markene og skuet mot den forlokkende horisonten — ut over havet som ikke bare kunne skjenke dem ... Les mer >

Vikingferdene

De var bare noen få vikinger som deltok til å begynne med, men gradvis vokste flåten, og til slutt drog hundrevis av stolte langskip i Vesterled – mot England, Skottland, Frankrike og Irland. Vikingene kom som røvere for å plyndre og drepe, og det sies at deres ry etter hvert skapte frykt langs alle Europas kyster. Deres ettermæle er imidlertid ikke helt rettferdig; de var drevne handelsmenn og... Les mer >