A | A | A

Norges ambassadør på Island

startet som ambassadør på Island 27. august 2007. Før hun kom til Island, var hun leder av internasjonalt sekretariat i Stortinget i tre år.

Margit F. Tveiten er cand. jur. med spesialisering i EU-rett og folkerett fra universitetet i Oslo og Europa College i Brugge. I tillegg er hun cand. mag. med fagene idéhistorie, italiensk og tysk fra universitetene i Oslo og Bergen.

Hun gikk inn i utenrikstjenesten i 1988. Hun har arbeidet i rettsavdelingen og utenriksøkonomisk avdeling i utenriksdepartementet, blant annet som underdirektør fra 1999-2001. Hun har spesielt arbeidet med folkerettslige spørsmål og EU-saker.

Fra 1990-1992 tjenestegjorde hun som ambassadesekretær ved den norske ambassaden i Reykjavik, og i perioden 1992-1994 var hun ansatt i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) i London. I årene 2001-2004 var hun bosatt i Sør-Afrika, hvor hennes ektefelle var ambassadør.

Hun har publisert artikler i juridiske tidsskrifter om EØS og EU, menneskerettigheter og rettsforhold i Øst- og Sentral-Europa.

Margit F. Tveiten er født i 1961, og er gift med Jon Dagfinnson Bech. Hun har to barn på 11 og 13 år.


Kilde: noregur.is   |   Del på nettet   |   print