A | A | A

Ambassaden

Dag Wernø Holter. Foto: Ambassaden.

DAG WERNØ HOLTER overleverte sine akkreditiver til Islands president Olafur Ragnar Grimsson 27. september 2010. Han kom til Reykjavik fra stillingen som avdelingsdirektør og nestleder i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet i Oslo.   Dag Wernø Holter er magister (mag.art.) i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Han gikk inn i utenrikstjenesten i 1982, og tjenestegjorde Les mer

Anette, Per, Anne, Garðar og Silje. Foto: Ambassaden/DWH.

Ved siden av ambassadøren er det to utsendte og tre lokalt ansatte medarbeidere ved ambassaden i Reykjavik.  Les mer

Norske sendemenn på Island. Foto: Ambassaden.

Oversikt over norske sendemenn på Island

  Norske sendemenn på Island fra 1940 - August Wilhelm Stjernstedt Esmarch 30. august 1940 - 20. mars 1945 Torgeir Anderssen-Rysst 1945 - 1958 Bjarne V. Børde 1958 - 1962 Johann Zeyer Cappelen 1962 - 1965 Tor Myklebost 1965 - 1968 August C. Mohr 1968 - 1973 Olav Lydvo 1973 - 1978 Annemarie Lorentzen 1978 - 1985 Niels L. Dahl 1985 - 1988 Per Aasen 1988 - 1994 Niels O. Dietz 1994 - 1997 Knut E. Les mer

Ambassaden i Reykjavík er norske myndigheters offisielle kontaktpunkt til myndighetene på Island. Ambassadens hovedoppgave er å ivareta norske interesser på Island og å arbeide for forholdet mellom våre to land. Ambassaden søker å informere islandske politiske institusjoner og befolkningen generelt om norske holdninger og synspunkter i aktuelle saker. Ambassaden følger nøye med i islandsk... Les mer

Norges honorære konsuler på Island

De honorære konsuler på Island er private islandske borgere som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på sitt tjenesteområde. Les mer