A | A | A
Per, Thomas, Anette, May og Garðar Foto: AmbassadenPer, Thomas, Anette, May og Garðar. Foto: Ambassaden

Ambassadens øvrige medarbeidere

Ved siden av ambassadøren er det to utsendte og tre lokalt ansatte medarbeidere ved ambassaden i Reykjavik. 

, ambassadesekretær

Tiltrådt i Reykjavík 13. august 2007. MSC (History of International Relations). Ball har vært ansatt i UD siden 2003. Han har arbeidet ved ambassaden i Pretoria, i Avdeling for handel, ressurser og miljø og ved Stortingets internasjonale sekretariat. Han var tidligere ansatt i Miljøverndepartementet.

Thomas er gift med Camilla Unger. De har to barn, Oda 10 år og Magnus 7 år.

Ansvarsfelt ved ambassaden: Politisk og økonomisk rapportering, fiskerispørsmål, næringslivssamarbeid, informasjonsarbeid. Ambassadørens stedfortreder.


, ambassadesekretær

Tiltrådt i Reykjavík 8. august 2006. Worvik har vært ansatt i Utenriksdepartementet siden 1986. Hun har også arbeidet ved Norges ambassader i Ankara, San Jose, Tel Aviv, Baku, Murmansk og Warzawa.

Ansvarsfelt ved ambassaden: Administrasjon og konsulære saker, sjømannssaker, pass- og visumutstedelse.

, kultur- og informasjonsmedarbeider

Landrø ble lokalt ansatt ved ambassaden i 1997. Cand. philol.

Ansvarsfelt ved ambassaden: Presse- kultur og informasjonsarbeid.

, sekretær, konsulær- og resepsjonsmedarbeider, ansatt siden 2008.

, sjåfør, ansatt siden 1996.