A | A | A
Foto: Alban Bodineau / EuroparådetFoto: Alban Bodineau / Europarådet

– Den viktigste menneskerettighetsorganisasjonen

01.10.2009 // Den norske stortingspresidenten Thorbjørn Jagland ble 29. september valgt til ny generalsekretær i Europarådet. Nå vil han effektivisere og modernisere det han fremhever som den viktigste menneskerettighetsorganisasjon.

Jagland fikk 165 av parlamentarikernes stemmer mot motkandidatens 80.

– Det var storartet, sier Jagland. Jeg er glad for den høye deltakelsen og for at resultatet ble så klart.

Lover effektivisering og modernisering
I sin takketale hyllet Jagland det europeiske fredsprosjektet og samarbeidet mellom landene. Jagland har gjennom hele valgkampen lagt vekt på Europarådets potensial som brobygger, og også på nødvendigheten av å styrke rådets posisjon og modernisere organisasjonen for å sikre at den forblir politisk relevant i dagens Europa.

Jagland tiltrådte stillingen allerede 1. oktober, og effektiviseringen av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, samt forholdet til medlemslandet Russland vil bli blant det første han vil ta tak i.

– Det er 850 millioner mennesker som kan sende inn sin sak til menneskerettighetsdomstolen, og 100 000 gjør det årlig. Så dette er den viktigste menneskerettighetsorganisasjonen i verden, sier Jagland.

Med fra starten
Norge var blant de ti europeiske land som grunnla Europarådet i 1949. Det er den eldste av de europeiske samarbeidsorganisasjonene, og har i dag 47 medlemsland. Den viktigste oppgaven til Europarådet er å verne om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippet.

– Thorbjørn Jagland går til en svært krevende oppgave, men jeg er overbevist om at han vil fylle denne rollen på en utmerket måte, kommenterte den norske utenriksministeren Jonas Gahr Støre.

– Norge legger stor vekt på samarbeidet i Europarådet, og regjeringen vil gi Jagland støtte i arbeidet som generalsekretær.


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print