A | A | A

Historie No IS

  • Fiske og fangst
  • Andre verdenskrig
  • Arkitektur
  • Viktige personligheter

Svalbard

Willem Barents møtte ingen moderne infrastruktur da han i 1596 gikk i land på Svalbard, og innledet øyrikets nyere historie. Den hollandske sjøfareren, som ga øygruppen navnet Spitsbergen, hadde heller ikke kjennskap til islandske kilder som antyder at Svalbard – d.v.s. landet med de kalde kyster – muligens ble oppdaget av vikinger allerede i 1194. Ifølge nedtegninger var landet "nord for... Les mer

Norge og frigjøringen

Avslutningen på den annen verdenskrig i Norge skjedde på en måte som de færreste på forhånd hadde turt å håpe på. De tyske styrkene under ledelse av general Franz Böhme la ned våpnene 8. mai 1945 klokken 24.00 etter ordre fra overkommandoen i Tyskland – og forholdt seg deretter på en eksemplarisk måte. Allierte styrker, blant dem norske, overtok, og det varte ikke mange ukene før all... Les mer

I mange land taler og skriver befolkningen flere forskjellige språk. Av og til skjer det at brukere av ulike språk kommer opp i konflikter, og når konfliktene tilspisser seg, som de ofte gjør i vår ufullkomne verden, ender det gjerne med at massemediene omtaler dem, og det viser seg da at både massemediene og publikum i land uten språkproblemer har svært vanskelig for å forstå hva det egentlig ... Les mer

London, år 994: På kne ved døpefonten står Olav Tryggvason, en norskfødt viking. To ganger har han og hans menn hærtatt Sydøst-England, to ganger har kong Ethelred av England måttet punge ut med store løsepenger for å få vikingene til å gi tilbake det de har røvet. Nå er Olav Tryggvason blitt kristen, endelig er engelsmennene befridd fra vikingenes herjinger. Så seier soga: Olav Tryggvason vend... Les mer

Norge i Arktis

Arktis er hav- og landområdene omkring Nordpolen. Avgrensningen av Arktis mot sør er definert på mange måter. Polarsirkelen er ofte benyttet. Mer naturlig vil det kanskje være å anvende tregrensen som stort sett faller sammen med områder hvor middeltemperaturen for juli er 10° C. Det avgrenser områder som det naturmessig faller rimelig å kalle arktiske. Denne grensen ligger så langt sør som 52 ... Les mer

De første menneskene på norsk jord dukker fram av forhistoriens mørke på den tid da den store innlandsisen trakk seg tilbake over Skandinavia. For 10.000 år siden fulgte nordmennenes forgjengere etter rein og annet matvilt på den lange veien nordover. Det land de kom til, hadde i årtusener vært knuget under ismasser, slik at kystlinjen lå ca. 200 meter høyere enn i dag. Det eldste funn etter... Les mer

Veien mot nord - Norway, Norwegen, Norge - har alltid vært ansett som vanskelig å finne, tung å vandre og full av unevnelige farer. For antikkens forfattere var Norge et eventyrland - Ultima Thule, befolket av ville barbarer og fullt av merkelige og fantastiske skapninger. Les mer