A | A | A

Norsk militært nærvær på Island under annen verdenskrig

Nyheter & events //

1. Flyvåpen. 330-skvadronen. 25. april 1941 ble den første norske flyskvadron utenfor Norge etablert ved Corbett Camp i Reykjavík med kaptein Hans Andreas Bugge som sjef.  Skvadronen etablerte også avdelinger i Akureyri og i Búðareyri (Reyðarfjörður).  Første operative tokt for skvadronen fant sted 23. juni samme år, og skvadronen ble på Island til juni 1943.  På det meste hadde skv

Les mer

"Norske" sildebyer på Island. Siglufjörður som Islands sildehovedstad.

Nyheter & events //

Norske fiskebåtredere og sildefiskere fikk svært stor innflytelse på utformingen av nye arbeidsmåter på Island, og på dannelsen av tettbebyggelser på Nord- og Øst-Island. De største og mest kjente sildestedene var Seyðisfjörður og Siglufjörður.

Les mer

"Det kommer an på silda" - Det norske sildefisket ved Island

Nyheter & events //

Ved århundreskiftet 1900 fikk islandske fiskere og fiskebåtredere kjennskap til nye teknikker innen fiske, og båter med motor og mer effektive fiskeredskaper førte til et storstilt torske- og sildefiske. Norske fiskere var pionerer når det gjaldt sildefisket ved Island. Islendingene hadde imidlertid fulgt med fra første dag, og var ganske snart blitt deltakere i fiske og tilvirkning av sild.

Les mer
Nyheter & events //

I år 2003 var det 140 år siden Ólafía Jóhannsdóttur, kvinnerettsforkjemper og "De ulykkeliges venn", ble født.  17. mai dette ble det i anledning jubileet avdekket en minnestøtte over henne ved Mosfellskirkja.  Bysten er en kopi av en byste laget av Kristinn Pétursson som ble reist i Oslo i 1930.   Kopien er laget av Pétur Bjarnason. Ólafía arbeidet mange år i Norge b

Les mer
Nyheter & events //

Begrepet "norske hus" brukes på Island om prefabrikerte trehus som ble transportert til Island i annen halvdel av 1800-tallet til begynnelsen av 1900.  Noen av husene ble flyttet hit av norske sildefiskere og hvalfangere som slo seg ned i de nye tettstedene som vokste frem langs kysten på denne tiden, andre ble bestllt av islandske familier fra trevarefabrikkene i Norge og blir også referet t

Les mer