A | A | A
Nyheter & events //

Mellom år 800 og 1050 e.Kr. kommer de nordiske folk for alvor inn på den europeiske arena. De kom brått og voldsomt, og satte skrekk i veletablerte samfunn som nok var vant til krig, men ikke til den overraskelsestaktikken vikingene brukte i strid. Kontakten mellom Norden og resten av Europa var gammel, og arkeologiske funn viser at handel og kulturpåvirkning kan spores tilbake til flere årtuse...

Les mer

Norges første by var dansk

Nyheter & events //

Norges første by - Kaupang i Vestfold - var dansk. 4. juni åpner en utstiling med nye arkeologiske funn fra den eneste vikingstidsbyen i Norge. Her fikk det norske bylivet sin spede begynnelse for 1200 år siden.

Les mer