A | A | A

Barack Obama får Nobels fredspris

09.10.2009 // Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.

Den Norske Nobelkomite har lagt spesiell vekt på Obamas visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen.

- Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

- Tildelingen av Nobels fredspris for 2009 til president Barack Obama er et både spennende og framsynt valg. Det er en viktig pris fordi den kan bidra til å virkeliggjøre presidentens visjoner, sier Norges statsminister Jens Stoltenberg.

- Fra norsk side setter vi stor pris på den vekt president Obama legger på FN og andre internasjonale organisasjoner i arbeidet for fred og utvikling i verden, sier Stoltenberg.

Les hele pressemeldingen


Kilde: Utenriksdepartementet   |   Del på nettet   |   print