A | A | A

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Forhåndsstem i den norske ambassaden i Reykjavík fom 1. juli tom 2. september

Du er selv ­ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 mandag 12. september 2011. Mange kommuner holder også valg søndag 11. september.

Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 12. september, kan forhåndsstemme i utlandet. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvem kan stemme?

·         Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

·         Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge siden 30. juni 2011.

 

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Det er et vilkår at man er innført i manntallet.

Forsøk med stemmerett til 16-åringer

I kommunene Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund blir det gjennomført forsøk med stemmerett til 16-åringer. I disse kommunene kan norske statsborgere som har fylt 16 år (født i 1995 eller tidligere) og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, stemme.

Står du i manntallet?

Norske statsborgere som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de ti siste årene før valgdagen, blir automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der de var registrert som bosatt da de flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å signere på omslagskonvolutten. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema som du finner på valg.no. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 21.00.