A | A | A
Vulkanutbruddet i Grímsvötn Foto: vedur.isVulkanutbruddet i Grímsvötn. Foto: vedur.is

NYTT VULKANUTBRUDD PÅ ISLAND

Lørdag 21. mai startet et nytt vulkanutbrudd på Island, denne gang i Grímsvötn under Islands største isbre, Vatnajökull, men fra 25. mai har det vært svært liten aktivitet i vulkanenIslandske beredskapsmyndigheter følger imidlertid situasjonen fortløpende i henhold til fastsatte rutiner.

 

Internasjonal og nasjonal flytrafikk er nå lite berørt av askeskyer fra vulkanen, og fra 25. mai har flytrafikken til og fra Island nesten gått som normalt, bare med en del forsinkelser. 

 

Ved slike utbrudd oppfordres reisende til å ta de nødvendige forholdsregler og søke råd hos lokale myndigheter. Ringveien sør for Vatnajökull  er nå åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av askenedfall.

 

Vulkanens aktivitet, vindretning og andre værforhold har vært bestemmende for hvilke områder som har vært berørt av askenedfall fra Grímsvötn. Under utbruddet var det særlig området rundt Kirkjubæjarklaustur på Sørøst-Island som var hardest utsatt, men fra 25. mai har det ikke kommet ny aske, og oppryddingsarbeidet er i gang. Barn og voksne med luftveisproblemer bør imidlertid være oppmerksomme på at det fremdeles ligger aske i området.

 

Ytterligere informasjon og lenker:

Islandske beredskapsmyndigheter: http://www.almannavarnir.is/displayer.asp?cat_id=444  

Askevarsel fra UK: http://www.metoffice.gov.uk/aviation/vaac/vaacuk_vag.html

Keflavík flyplass: http://www.kefairport.is/

Isl. meterologisk inst: http://en.vedur.is/about-imo/news/2011/

Islands turistinformasjon: http://www.iceland.is/  

Isavia (tilsv. Avinor): http://www.isavia.is/?PageID=358  

Icelandair: http://www.icelandair.is/

Iceland Express: http://www.icelandexpress.is/eldgos/ 

SAS: http://www.flysas.com/en/is/?vst=true 

Smyril Line - Norrøna: http://www.smyril-line.is/   

Vegagerðin - trafikkinfo.: http://www.vegagerdin.is/english/  

Avisen Mbl - nyheter på engelsk: http://www.mbl.is/mm/frettir/english/