A | A | A
Flagget på halv stang ved Norges ambassade. Foto: Ambassaden/PRL.Flagget på halv stang ved Norges ambassade. Foto: Ambassaden/PRL

Takk fyrir samúð og hluttekningu

Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa samúð og hluttekningu vegna þeirra ólýsanlegu og hörmulegu atburða í Osló og á Utøya þann 22. júlí sl.

Gjennom en felles historie og sterke forbindelser har islendingene alltid følt en nær tilknytning til Norge. Dette har ikke minst kommet til uttrykk nå i forbindelse med de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli.

Den store deltakelsen på alle minnemarkeringene,  de mange blomsterhilsener, tente lys og kondolanser både fra offentlige myndigheter og privatpersoner er uttrykk for islendingenes store medfølelse og deltakelse, og viser hvor rystet det islandske folk er. 

Kondolanseprotokoller har ligget framme i Reykjavík rådhus, i rådhuset på Akureyri, i Nordens hus under minnestunden onsdag 26. og i den norske ambassade i Reykjavík. Det finnes også en elektronisk kondolanseprotokoll som kan benyttes, lenken er: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Whats-new/news/2011/book-of-condolences.html?id=651873

Islands utenriksminister Össur Skarphéðinsson var den første som skrev navnet sitt i kondolanseprotokollen i ambassaden:

Utenriksminister Össur Skarphéðinsson . Foto: Ambassaden/PRL.Utenriksminister Össur Skarphéðinsson . Foto: Ambassaden/PRL
 

Kø foran ambassaden da kondolanseprotokollen ble lagt ut kl. 14.00 mandag 25.juli:

Kø foran ambassaden. Foto: Ambassaden/PRL.Kø foran ambassaden. Foto: Ambassaden/PRL

Eksempel på markeringer:

AUFs islandske søsterorganisasjon arrangerte straks lørdag 23. juli en minnemarkering med lystenning ved Tjörnin / Iðnó í Reykjavík. Ca. 1000 deltok. Etterpå skrev mange navnet sitt i en kondolanseprotokoll i Reykjavík rådhus.

På bildet: Guðrún Jóna Jónsdóttir fra islandske AUF, ambassadør Dag Wernø Holter og prest Sigrún Óskarsdóttir som alle snakket til de fremmøtte:

Fra Tjörnin / Iðnó. Foto: Ambassaden/PRL.Fra Tjörnin / Iðnó. Foto: Ambassaden/PRL

Torsdag 4. august overleverte Reykjavíks borgermester Jón Gnarr fire kondolanseprotokoller med over 3000 navn til ambassadesekretær Silje Arnekleiv:

Borgermester Jón Gnarr og ambassadesekretær Silje Arnekleiv. Foto: Ambassaden/PRL.Borgermester Jón Gnarr og ambassadesekretær Silje Arnekleiv. Foto: Ambassaden/PRL
 

Islands biskop Karl Sigurbjörnsson gikk ut med en oppfordring til alle Islands prester om å minnes de omkomne, de etterlatte og alle berørte i den kommende søndagens gudstjenester. 

I Dómkirkjan i Reykjavík ble det holdt en minnegudstjeneste der sokneprest Hjálmar Jónsson forrettet, Islands biskop Karl Sigurbjörnsson holdt preken. Islands president Ólafur Ragnar Grímsson, statsminister Jóhanna Sigurðardóttir og alltingspresident Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir var til stede. Norges ambassadør Dag Wernø Holter deltok også.

Etter gudstjenesten var det åpen kirke for nordmenn og andre der Sigrún Óskarsdóttir som i mange år var prest for den islandske menigheten i Oslo, deltok sammen med Hjálmar Jónsson.

"Med lys mot ondskapen" Nordens hus, Foreningen Norden og Nordmannslaget arrangerte  onsdag 27. juli en minnemarkering i Nordens hus, Reykjavík. Direktør i Nordens hus Max Dager, Norges ambassadør Dag Wernø Holter, prost Jón Dalbú Hróbjartsson og Børge Wigum fra Nordmannslaget talte til de mange fremmøtte. Sang/musikkinnslag ved Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson og Margrét Kristín Sigurðardóttir.  

Jens Stoltenbergs uttalelse om de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya i Norge: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/nyheter/2011/en-nasjonal-tragedie.html?id=651767

 Kontakttelefon i Norge for pårørende: +47 0.