A | A | A

Klimaendringer og miljø

Norwegian foreign minister Jonas Gahr Støre Foto: Torgrim Rath Olsen

Internasjonalt miljøsamarbeid er en forutsetning for å oppnå Norges nasjonale miljømål. Gjennom luft- og havstrømmer er norsk natur utsatt for langtransporterte forurensinger i form av organiske miljøgifter, radioaktivitet og sur nedbør fra aktiviteter i andre land og verdensdeler. Norge har samtidig en spesiell egeninteresse i å bidra til å redusere de omfattende miljøproblemene i vårt geograf... Les mer >

Foto: Jens Henrik Nybo / Innovation Norway

Norges klimaposisjoner – forpliktende klimapolitikk

Norge spiller en aktiv rolle i de internasjonale klimaforhandlingene for å oppnå enighet om en ny global klimaavtale i København i desember 2009. Her kan du lese mer om de norske prioriteringene. Les mer >