A | A | A

Energiressurser

Arbeid og utdannelse //

Norge har store energiressurser i forhold til folketallet. Den viktigste er vannfallsenergi. Landets topografi og hydrologi gir stor nedbør, særlig i vestlige strøk, som har stor avrenning gjennom fosser og konsentrerte fallstrekninger. I fjellområdene har naturlige sjøer og vann og liten eller ingen bosetting gitt mulighet for oppdemming og anlegg av reguleringsmagasiner som kan lagre vann fra...

Les mer >

Historie

Arbeid og utdannelse //

Allerede i tidlig middelalder ble vannkraften utnyttet i møllene. Da elektrifiseringen begynte mot slutten av 1800-tallet, ga de mange vannfallene grunnlag for fabrikker, som nå kunne plasseres i større avstand fra vannfallene. Temmingen av vannkraften var dermed er forutsetning for industrialiseringen av Norge. Fra begynnelsen av 1900-tallet var vannkraften tatt i bruk til oppbygging av krafti...

Les mer >

Elektrisk energi

Arbeid og utdannelse //

Norge er verdens sjette største produsent av vannkraft. Kraftproduksjonen i Norge tar høyde for variasjonen i naturlig tilløp til kraftstasjonene og kan også tilpasse produksjonen til etterspørselen. Noen magasiner kan til og med samle vann fra ekstra våte til ekstra tørre år, og systemet egner seg meget godt for samdrift med varmekraftdominerte systemer i andre land. Kraftutveksling med utland...

Les mer >