A | A | A

Næringer

Hammerfest LNG plant at Melkøya Foto: Statoilhydro

Norge er verdens nest største nettoeksportør av gass, og verdens sjette største eksportør av olje, og næringen står for en tredjedel (2008) av inntektene til staten. Bortimot 140 000 personer er sysselsatt i petroleumsrettet virksomhet og ringvirkninger til andre næringer er store. Les mer >

Norge har Europas mest allsidige maritime sektor og nyter stor anseelse internasjonalt for sin spisskompetanse på området og evne til å utnytte nye nisjer i markedet. De maritime næringene, dvs. all virksomhet som er skipsfarts- og akvakulturrelatert, produserer et stadig bredere spekter av varer og tjenester. Spesialiserte skipsverft Norges skipsbyggingsindustri består av et femtitalls teknisk... Les mer >

Norge har tilgang til rike ressurser i sine fjorder og havområder. Disse rikdommene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget langs hele kysten. Hvis disse rikdommene skal være der også i fremtiden, er det nødvendig å utnytte dem på en måte som ivaretar det marine mangfoldet, og som gir ønskede effekter også når det gjelder verdiskaping. Vi har bokstavelig talt et hav av muligheter! Oppdrett,... Les mer >

  • Elektrisk energi
  • Energiressurser
  • Historie

I 2005 eksporterte Norge tjenester for en verdi av NOK 193 milliarder (ca. EUR 24 milliarder). Av dette stod shipping for snaut halvparten eller 42%. Tjenester utgjør dermed litt i underkant av en firedel eller 22% av Norges samlede eksport. Utnyttelsen av Norges rike naturressurser representerer enorme utfordringer. Et strengt klima, lange vintre, et vanskelig terreng og verdens mest værh... Les mer >

IKT

IKT-industrien er blitt Norges nye flaggskip. IKT-sektoren er nå Norges nest største landbaserte næring målt i omsetning, og er i tillegg til egen verdiskapning av sentral betydning som leverandør til andre næringer og til offentlig sektor. Bransjen omfatter et bredt spekter av høyteknologiselskaper som skaper nye produkter innen telekommunikasjon, maskinvare og programvare for IKT, industriele... Les mer >

Forbruksvarer

Norge produserer et stadig større spekter av ferdigvarer og forbruksvarer for det internasjonale markedet. Kombinasjonen av naturmaterialer og tradisjonelt håndverk har gitt norske varer ry for kvalitet og pålitelighet. De mange små og mellomstore bedriftene produserer et bredt utvalg av produkter, fra møbler og matspesialiteter til husflid og friluftsutstyr. De fleste norske bedrifter som prod... Les mer >

Bygg og anlegg

Den norske bygg- og anleggebransjen har gjort seg bemerket internasjonalt for sin nyskapende design og enestående produkter. Norske arkitekter har vunnet internasjonal anerkjennelse for sin moderne behandling av tradisjonelle materialer som tre, stein og metall. Norge har spisskompetanse innen store trekonstruksjoner, tunnelboring og sprenging av fjellhaller, samt innen vei og bro bygging. Tre ... Les mer >

Prosessindustrien

Norge er storprodusent av vannkraft. Nærmere en tredel av vannkraften brukes i produksjonen av metaller, kjemiske og petrokjemiske produkter, mineralprodukter, papir og cellulose. Norsk prosessindustri er landets største landbaserte eksportsektor. Fordi industrien i Norge så godt som utelukkende baserer produksjonen på bruk av vannkraft, kan den også drive mer økonomisk og miljøvennlig enn i de... Les mer >

Norsk entreprenørskap

I løpet av et hundre år har Norge utviklet seg fra å være et stille bondesamfunn til å bli et dynamisk høyteknologisamfunn med en framtredende posisjon internasjonalt. Norge er en av verdens største oljeeksportører og blant de verdensledende innen en lang rekke bransjer som akvakultur, maritime næringer, vannkraftteknologi, miljø, energi, teknologi og telekommunikasjon.  Historisk har nord... Les mer >