A | A | A

Maritim sektor

03.09.2009 //

Norge har Europas mest allsidige maritime sektor og nyter stor anseelse internasjonalt for sin spisskompetanse på området og evne til å utnytte nye nisjer i markedet. De maritime næringene, dvs. all virksomhet som er skipsfarts- og akvakulturrelatert, produserer et stadig bredere spekter av varer og tjenester.

Spesialiserte skipsverft
Norges skipsbyggingsindustri består av et femtitalls teknisk avanserte små og mellomstore skipsverft som konkurrerer internasjonalt. Industrien fokuserer i stor grad på reparasjoner og bygging av spesialskip, f.eks. ro-ro-skip, kjemikalietankere, avanserte fiskefartøy, kjøleskip, forsyningsfartøy, høyhastighetskatamaraner, kabelleggingsfartøy og seismikkfartøy.

Topp moderne skips- og fiskeutstyr
Norsk skipsutstyrsindustri har utviklet seg parallelt med at den norske flåten har vokst. Produsentene tilbyr det meste innen topp moderne skipsutstyr – fra vinsjer og belysning til det mest avanserte innen elektroniske lasthåndterings- og stabiliseringssystemer. Spesialutstyr for kyst- og havfiskeflåten er en annen stor nisje. Takket være solid, moderne fiskeutstyr som trålposer, garn, motorer, vinsjer, kraner og fiskehåndteringsutstyr samt avanserte navigasjons-, thruster- og manøvreringssystemer kan fisken lokaliseres, hentes opp og transporteres så effektivt som mulig.

Utstyr til oppdrettsnæringen
De tre siste tiårene er det den norske oppdrettsnæringen som har ledet den globale utviklingen innen akvakultur. Norske utstyrsleverandører har utviklet og produserer det meste innen fiskeoppdrettsutstyr, inkludert oppdretts-, merd- og fôringssystemer, overvåkingsutstyr og fiskeforedlingsteknologi.


Kilde: Av Innovasjon Norge   |   Del på nettet   |   print