A | A | A

Sjømat

Norge har tilgang til rike ressurser i sine fjorder og havområder. Disse rikdommene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget langs hele kysten. Hvis disse rikdommene skal være der også i fremtiden, er det nødvendig å utnytte dem på en måte som ivaretar det marine mangfoldet, og som gir ønskede effekter også når det gjelder verdiskaping. Vi har bokstavelig talt et hav av muligheter! Oppdrett, bioteknologi, høykvalitetsprodukter og logistikk er noen stikkord for viktige og lønnsomme prosjekter knyttet til havet. Norge er et høykostland, og vil være det i overskuelig framtid. Det må vi ta konsekvensen av, og bygge inn mer kunnskap i de prosessene og produktene som skal utvikles, slik at vi får høyere pris.

Norges kystlinje inkludert øyer og fjorder er 57.000 kilometer lang. Til sammenligning er jorda ved ekvator 40.000 kilometer. En lang kystlinje og tilhørende havområder gir grunnlag for norsk fangst av fisk på mellom 2,5 og 3 mill. tonn årlig, potensialet for økning av fangstene på kort sikt er lavt. Det er ca. 10 000 registrerte fiskefartøy hvorav 1 000 helårsdrevet. Innen mottak og produksjon av villfisk og fangstbasert havbruk er det vel 800 anlegg.

Norge er Europas største leverandør av fisk- og fiskeprodukter. I løpet av de siste ti år fordoblet førstehånds eksportverdi seg til over 30 milliarder kroner. 95 prosent av produksjonen eksporteres i over 2000 ulike produkter til nærmere 150 land. Næringen sysselsetter totalt ca 30.000 personer, hvorav 14.000 i fiske, 6.000 i oppdrett og 10.000 i foredling. Innen mottak og produksjon av fisk er det vel 800 anlegg og det er ca 500 godkjente eksportører som representerer salgssiden.

Produksjonen av oppdrettet fisk og skalldyr ligger rundt 600 000 tonn og vil økes. Produksjonen foregår langs hele kysten. Det er utdelt ca 1 300 konsesjoner for oppdrett hvorav vel 800 innen oppdrett av laks og ørret. Slakting/pakking foregår nå i ca. 100 anlegg og det er utviklet en betydelig fôrnæring. Stadig nye oppdrettsarter kommer over i kommersiell produksjon. Og Norge er verdensledende på oppdrettsarter som atlantisk torsk, oppdrett av atlantisk kveite og flekksteinbit.

Norsk sjømat har et utrolig godt renommé verden over. Foruten oppdrettslaksen "Norwegian Salmon" er det nok skreien som er best kjent. Den fanges i det iskalde vannet utenfor Nord-Norges kyst og har blitt en svært populær råvare hos berømte kokker rundt om i verden. Skreien var råvare til Bocuse d'Or i 2003. Norsk kongekrabbe og norsk oppdrettskveite "Norwegian White Halibut" er plukket ut som leverandører til Bocuse d'Or i februar 2007. Andre populære fiske- og skalldyrarter er sild, makrell og mange hvitfisker, foruten reker og krabbe. En svært moderne fiskeflåte og kunnskapsbasert ressursforvalning av fiskeriene bidrar til å sikre at fiskeriene drives bærekraftig. Norsk sjømat er trygg å spise og en utmerket kilde til lettfordøyelige proteiner, vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer.

Norsk sjømat finnes i over 2000 ulike produkter, inkludert fersk fisk, frosne fiskefileter, røykt fisk, tørket og saltet fisk (klippfisk), fiskeburgere og andre foredlede fiskeprodukter som panerte, hermetiserte og marinerte produkter. Norsk oppdrettsfisk er råvarer for blant annet det kresne japanske sushi-markedet. Sushi og sushimi er forøvrig en mattradisjon som er ferd med å bli global og med en årlig økning på 15% .


Kilde: Av Innovasjon Norge   |   Del på nettet   |   print