A | A | A

Tjenester

I 2005 eksporterte Norge tjenester for en verdi av NOK 193 milliarder (ca. EUR 24 milliarder). Av dette stod shipping for snaut halvparten eller 42%. Tjenester utgjør dermed litt i underkant av en firedel eller 22% av Norges samlede eksport.

Utnyttelsen av Norges rike naturressurser representerer enorme utfordringer. Et strengt klima, lange vintre, et vanskelig terreng og verdens mest værharde havområder er alle utfordringer som må overvinnes. På veien har norsk næringsliv ikke bare høstet rikdom men også skapt betydelige ressurser i form av teknisk ekspertise. Moderne selskaper som driver rådgivning innen alt fra marinteknologi og vannkraft til bergteknikk, akvakultur, fiskerier, skogindustri og olje- og gassvirksomhet har alle sitt direkte eller indirekte utspring i landets mange tradisjonelle industrier.

En moderne industrisektor er avhengig av en effektiv transportsektor. Norske transporttjenester omfatter rederier, skipsagenter og speditører, flyselskaper og logistikkselskaper. Med en befolkning på bare 4,6 millioner  har Norge  omtrent 10 prosent av verdensflåten, og en av de største handelsflåter. Norge er antagelig det eneste land i verden til å ha slik en stor og mangslungen maritim næring.

I tillegg til teknologisk rådgivning tilbyr norske firmaer stadig flere andre tjenester på områder så forskjellige som finans og forsikring, juridiske tjenester og revisjon, markedsføring og PR og ledelsesrådgivning. I tillegg leverer et stort antall private konsulentselskaper og offentlige og halvprivate FoU-institusjoner med tette bånd til universiteter, høgskoler eller andre forskningssentre og læresteder, konsulenttjenester over hele verden.


Kilde: Av Innovasjon Norge   |   Del på nettet   |   print