A | A | A

Økonomi

Høy sysselsetting har vært og er fortsatt en av de viktigste politiske prioriteringene i Norge etter krigen. Oljeeventyret i Nordsjøen og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk bidro på 1970-tallet til at arbeidsledigheten var vesentlig lavere i Norge enn i andre industriland. Siden 1980-årene har imidlertid globaliseringen av økonomien ført til at Norge er knyttet tettere til trendene i verdensøkonom... Les mer >

Norsk økonomi karakteriseres gjerne som en blandingsøkonomi, dvs. en kapitalistisk markedsøkonomi med innslag av en sterk og styrende stat. Privat eiendomsrett og privat sektor har styrt utbyggingen av de fleste næringer i Norge, som ellers i Vest-Europa. Likevel eies eller drives en del næringsvirksomheter av staten. Statlig eierskap og regulering av privat sektor bidrar til at Norge karakteri... Les mer >

Målene for Norges økonomiske politikk er å stabilisere og motvirke arbeidsledighet og inflasjon, å stimulere vekst og påvirke industristrukturen og inntektsfordelingen. Regioner med lite industri har gunstigere skattebetingelser enn andre områder, og kredittinstitusjoner er opprettet for å støtte den regionale industrisektoren samt jordbruk, fiskeri og visse andre næringer. Hensikten med disse ... Les mer >

Norge er et høyt utviklet industriland med en åpen, eksportrettet økonomi. Landet er blant verdens rikeste og ligger også helt i toppen når det gjelder levestandard, forventet levealder, helsetilstand og boligstandard. Den høye materielle rikdommen skyldes dels store naturressurser, dels at Norge tok del i industrialiseringen i Vest-Europa, takket være landets nære beliggenhet til de store mark... Les mer >