A | A | A

Økonomisk vekst

Norge er et høyt utviklet industriland med en åpen, eksportrettet økonomi. Landet er blant verdens rikeste og ligger også helt i toppen når det gjelder levestandard, forventet levealder, helsetilstand og boligstandard.

Den høye materielle rikdommen skyldes dels store naturressurser, dels at Norge tok del i industrialiseringen i Vest-Europa, takket være landets nære beliggenhet til de store markedene. Norge har aktivt gjennomført de omstillingstiltakene som krevdes for økonomisk vekst. Omfattende handel og kontakt med andre land har gitt norsk næringsliv et grunnlag for avansert økonomisk virksomhet. Store investeringer i produksjonsutstyr, bedre og lengre utdanning samt tekniske og organisatoriske framskritt i industri og offentlig forvaltning har også betydd mye for veksten.

For Norge var det 20. århundret en eneste lang, sterk periode med vekst. Fra 1970-årene har oljevirksomheten i Nordsjøen dominert landets økonomi. Når det gjelder naturressurser, er bare 21 % av Norges areal produktivt land (dyrket mark 3 % og produktiv skog 18 %). Norge er ikke medlem av Den europeiske union (EU), men gjennom Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen), som ble inngått mellom EU og Den europeiske frihandelsavtalen (EFTA), deltar Norge i EUs indre marked.


Kilde: Redigert fra Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon   |   Del på nettet   |   print