A | A | A

Handel

Norges befolkning utgjør mindre enn 0,1 prosent av verdens samlede befolkning. Slik sett er Norge et lite land. Norges økonomiske betydning er likevel større enn befolkningsmengden alene skulle tilsi. Ifølge statistikk fra WTO var Norge i 2004 verdens 28. største eksportør av varer og verdens 37. største importørland. Les mer >

WTO

Norges verdiskapning og velstandsutvikling er avhengig av gode rammevilkår i handelen med andre land. Norge har derfor deltatt aktivt i utviklingen av et bindende internasjonalt regelverk for den internasjonale handelen, og var blant de 23 stater som etablerte generalavtalen for tolltariffer og handel (GATT) i 1947. Les mer >

Fiskerinæringen utgjør ryggraden i kyst-Norge. Fiske, havbruk og foredeling sysselsetter over 30.000 personer. Med en årlig eksportverdi på rundt 30 milliarder kroner er fisk og fiskeprodukter blan...

  • Selfangst
  • Hvalfangst