A | A | A

Arbeide i Norge

Foto: Berit Roald /Scanpix.

Arbeidsinnvandring bidrar positivt til utviklingen i det norske samfunnet, og norske myndigheter ønsker å legge til rette for at kvalifisert utenlandsk arbeidskraft får jobbe i Norge. Les mer