A | A | A
Studier og arbeid // Sist oppdatert: 11.02.2011 //

Norges første folkehøyskole åpnet i 1864, og det er i dag 77 folkehøyskoler spredt over hele landet. Folkehøyskolene har hvert år ca. 6 000 elever, for det meste unge voksne i alderen 18 til 25 år som har gjennomført videregående skole. En del folkehøyskoler har kurs for pensjonister, og fire skoler har spesielle tilbud til funksjonshemmede. Folkehøyskolene er internatskoler, og det å bo på...

Les mer
Foto: Guri Dahl /tinagent.no.
Studier og arbeid // Sist oppdatert: 11.02.2011 //

Norske institusjoner for høyere utdanning tar med glede imot søknader fra kvalifiserte studenter verden over. Nærmere 10 000 utenlandske studenter er i dag tatt opp på dette nivået i utdanningssystemet. Internasjonale studenter kan søke om opptak til en rekke programmer på lavere og høyere grads nivå. Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr egne programmer for utenlandske studenter....

Les mer
Foto: Geir Morgen / the folk high schools.
Studier og arbeid // Sist oppdatert: 11.02.2011 //

Norge har seks universiteter, seks vitenskapelige høgskoler, 25 statlige høgskoler, to kunsthøgskoler og 29 private høgskoler. Høsten 2005 var det registrert mer enn 211 000 studenter ved norske universiteter og høgskoler. I høgskolesektoren var 62 prosent av studentene kvinner og i universitetssektoren 56 prosent. Høyere utdanning omfatter universitets- og høgskoleutdanning og den bygger norma...

Les mer