A | A | A
Foto: Berit Roald / Scanpix.Foto: Berit Roald / Scanpix

Arbeide i Norge

Sist oppdatert: 11.02.2011 // Arbeidsinnvandring bidrar positivt til utviklingen i det norske samfunnet, og norske myndigheter ønsker å legge til rette for at kvalifisert utenlandsk arbeidskraft får jobbe i Norge.

De fleste utenlandske arbeidstakere trenger en arbeidstillatelse for å jobbe i Norge. For å finne informasjon om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for ulike land og typer arbeidstillatelse, besøk Utlendingsdirektoratets websider. Her kan du også lese om hvordan du som arbeidstaker går frem for å søke arbeid og opphold i Norge.

Legg merke til at det gjelder egne regler for borgere som omfattes av EU/EØS/EFTA-reglene.

Hos Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) finner du mer informasjon om jobbsøking i Norge.