A | A | A

Forskningspriser

HRH Crown Prince Haakon Magnus and Fred Kavli. Foto: www.kavliprize.no.

Kavliprisen

Kavliprisen består av tre enkeltpriser og er knyttet til forskningsområdene astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap. Kavliprisen ble utdelt for første gang høsten 2008 i Oslo, og har bidratt til å sette Norge på det internasjonale forskningskartet. Les mer

Ludvig Holberg. Foto: Holberg Prize.

Holbergprisen

Ludvig Holbergs minnefond ble opprettet i 2003. Hovedformålet med fondet er å heve statusen til fagene humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Styret for Ludvig Holbergs minnefond deler hvert år ut Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen.  Holbergs internasjonale minnepris Ludvig Holbergs minnefond deler ut Holbergs internasjonale minnepris for fremragen Les mer

Abel Laureate Mikhail Gromov. Foto: Erlend Aas / Scanpix.

Abelprisen

Abelprisen er en internasjonal pris som blir utdelt årlig for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk. Prisen er en anerkjennelse av vitenskapelige bidrag som er av dybde og betydning for matematiske fag. Slikt arbeid kan ha løst grunnleggende problemer, frembrakt innflytelsesrike nye teknikker, kommet med samlende prinsipper eller åpnet nye forskningsfelt. Prisen er på NOK 6 millione... Les mer