A | A | A
Folk High Schools Foto: www.folkehogskole.noFoto: www.folkehogskole.no

Folkehøgskoler

03.09.2009 //

Norges første folkehøyskole åpnet i 1864, og det er i dag 77 folkehøyskoler spredt over hele landet. Folkehøyskolene har hvert år ca. 6 000 elever, for det meste unge voksne i alderen 18 til 25 år som har gjennomført videregående skole. En del folkehøyskoler har kurs for pensjonister, og fire skoler har spesielle tilbud til funksjonshemmede.

Folkehøyskolene er internatskoler, og det å bo på skolen er en del av det totale pedagogiske opplegget. Det er helheten av undervisning og sosialt og menneskelig fellesskap som gir folkehøyskolens særpreg, og som gir utfordringer og utviklingsmuligheter både menneskelig og faglig. Alle skolene er små, med typisk mellom 60 og 100 elever.

Folkehøyskolen er eksamensfri. Elevene får et vitnemål for fullført skoleår, men skolen gir ingen formell kompetanse i forhold til det offentlige skolesystemet. Av linje- eller fordypningsfag kan vi nevne musikk, teater, friluftsliv, media og kommunikasjon, data, håndverk, internasjonal solidaritet, idrett osv. I tillegg må elevene delta i undervisningen i valgfag og i fellestimene.

De fleste skolene er eid av organisasjoner og private stiftelser, og ti er eid av fylker eller kommuner. Undervisningen er gratis, men elevene betaler selv for opphold, ekskursjoner, studieturer og materiell. Elevene kan få stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning.

Folkehøyskolene er veldig populære i Norge, og mange tar et år på folkehøyskole som en overgang fra obligatorisk skolegang til studier og arbeidsliv.


Kilde: Av Kunnskapsdepartementet   |   Del på nettet   |   print